Utställarinformation inför ESOC 2018 - The European Stroke Organisation Conference

Utställarinformation inför ESOC 2018 - The European Stroke Organisation Conference, 16 - 18 maj 2018

Vår utställarinformation är till för dig som ställer ut på Svenska Mässan & Gothia Towers, för att underlätta ert deltagande.

Här finner du det mesta som rör planering och information.

God planering premieras

Vi tillämpar differentierad prissättning, vilket innebär att vi på beställningar inkomna senare än tre veckor före arrangemangets start gör ett pristillägg på 50%. Tänk även på att vi vid sena beställningar inte kan garantera att alla produkter finns tillgängliga. Gäller ej montercatering/lunchkuponger, transport och växter/butik.