Utställarinformation inför Nordic Architecture fair

Föranmäl gods & leveranser till och från Svenska Mässan & Gothia Towers

Utställargods TILL och FRÅN Svenska Mässan & Gothia Towers

Svenska Mässan godsmottagning lossar och lastar allt gods. Lossning och lastning debiteras enligt gällande prislista. Tomgodsförvaring beställt på plats debiteras enligt gällande prislista.

Ankommande och avgående gods måste föranmälas 5 dagar före leverans och hämtning.
För mer information, föranmälan och priser, se här:
http://tidsbokning.transport.svenskamassan.se

Fokusera på din affär - låt oss sköta logistiken.
Svenska Mässan erbjuder tjänsten Dörr-Monter-Dörr.
Detta innebär att gods hämtas från avsändarort och körs till er monter. KLICKA HÄR för mer information samt offert.


Godshandlingar måste alltid lämnas in till Svenska Mässans godsmottagning oavsett vem som anordnar transport.

Godsadress till och från Svenska Mässan & Gothia Towers


[Utställningens namn]
Svenska Mässan
Att: Utställande företag, monternummer
Mässans Gata 6
412 51 GÖTEBORG

Infart till Svenska Mässans lastgård sker från Örgrytevägen.

Mindre transporter.
Körs in till Parkeringshus Focus, Gårda Affärscentrum (maxhöjd 2.10 m). Om man parkerar bilen på plan 2 har man sedan tillgång till en gångbro rakt in i mässhallarna. Vid gångbron finns vagnar som man kan låna för att transportera gods.

Allmänna regler.
Fordon får inte köras in i hallarna för lossning eller lastning av gods. De interna transporterna, lyft- och truckarbeten på mässområdet, sköts av Svenska Mässan Transport. Arbetet debiteras enligt gällande prislista, se beställningsblanketten under flik blanketter.
Alla som hämtar utställningsgods måste kunna legitimera sig eller på annat sätt bevisa att de äger rätt att avhämta en utställares gods. Om utställaren anlitar en utomstående firma för att transportera utställningsgods, ska utställaren meddela Svenska Mässan Transport samt utfärda intyg som visar att vederbörande äger rätt att hämta godset.

Obokade leveranser debiteras extra!
P.g.a. begränsad lossnings-/lastningsyta måste vi begränsa din tid på lastgården till ca 15 minuter.

Hos Godsmottagningen kan man även:

- Beställa truck/kranhjälp.
- Boka bortforsling och förvaring av tomgods.
- Hämta ut mindre paket.
- Hyra uppställningsplats för containers under mässtiden.