Utställarinformation inför Congress Of The Nordic Association Of Otolaryngology 2017

Utställarinformation inför Congress Of The Nordic Association Of Otolaryngology 2017, 31 maj-30 juli 2017

Vår utställarinformation är till för dig som ställer ut på Svenska Mässan & Gothia Towers, för att underlätta ert deltagande.

Här finner du det mesta som rör planering och information.

God planering premieras

Vi tillämpar differentierad prissättning, vilket innebär att vi på beställningar inkomna senare än tre veckor före arrangemangets start gör ett pristillägg på 50%. Tänk även på att vi vid sena beställningar inte kan garantera att alla produkter finns tillgängliga. Gäller ej montercatering/lunchkuponger, transport och växter/butik.