Utställarinformation inför Båtmässan 2018

Utställarförsäkring

Svenska Mässan har tillsammans med TryggHansa tagit fram marknadens förmånligaste och enklaste försäkring för utställare.

En försäkring som innehåller allt som utställaren normalt behöver. Den ansvarsförsäkring varje utställare är skyldig att ha ingår. Utställarens gods är helförsäkrat under transport till och från mässan inkl. lastning och lossning. Godset är helförsäkrat på mässan i samband med utställningen inkl upp- och nedpackning. Försäkringen gäller utställare, registrerade samutställare och företag representerade i montern. Försäkringen är obligatorisk på Svenska Mässan.

Hur tecknas försäkringen? Se kontaktperson för Monterservice & Eventservice, After Sales under Kontaktlista.

Vill ni inte ha den måste ni meddela Svenska Mässan detta skriftligt.

Villkor för försäkring:
Villkor