Utställarinformation inför Trä & Teknik 2018

Föranmäl gods & leveranser till och från Svenska Mässan & Gothia Towers

Utställargods TILL och FRÅN Svenska Mässan & Gothia Towers
Svenska Mässan godsmottagning lossar och lastar allt gods. Lossning och lastning debiteras enligt gällande prislista. Tomgodsförvaring beställt på plats debiteras enligt gällande prislista.
Ankommande och avgående gods måste föranmälas 5 dagar före leverans och hämtning.

För mer information, föranmälan och priser, se här:
http://tidsbokning.transport.svenskamassan.se

Fokusera på din affär - låt oss sköta logistiken.
Svenska Mässan erbjuder tjänsten Dörr-Monter-Dörr. Detta innebär att gods hämtas från avsändarort och körs till er monter. Klicka här för mer information samt offert.

Godsadress till och från vår samlastningscentral
(gods under 4 ton / 10m3 / 2 flm, behöver inte förbokas)


[Utställningens namn]
Svenska Mässan
Att: Utställarens företag, monternummer
247 Logistics
Gullbergsvassgatan 6
411 04 GÖTEBORG

Karta och körinstruktion till samlastningscentral

TILL Svenska Mässan & Gothia Towers
Alla mindre godsförsändelser under 4 ton / 10 m3 / 2 flm (motsvarar cirka 5 Euro-pall)levereras till vår samlastningsterminal, under tiden [mässpecifikt datum], senast klockan [mässpecifikt datum + tid]. Svenska Mässan ombesörjer därifrån transport till er monter senast [mässpecifikt datum].

FRÅN Svenska Mässan & Gothia Towers
Alla mindre godsförsändelser under 4ton /10m3 /2flm (motsvarar cirka 5 Euro-pall) skickar Svenska Mässan till samlastningscentralen för vidare transport.Godshandlingar måste alltid lämnas in till Svenska Mässans godsmottagning oavsett vem som anordnar transport.Godset är tillgängligt för avhämtning XX.

Godsadress till och från Svenska Mässan & Gothia Towers (gods över 4 ton / 10 m3 / 2 flm samt under eventets öppettider)

[Utställningens namn]
Svenska Mässan
Att: Utställande företag, monternummer
Mässans Gata 6
412 51 GÖTEBORG

Infart till Svenska Mässans lastgård sker från Örgrytevägen.
TILL Svenska Mässan & Gothia Towers
Alla större godsförsändelser över 4 ton / 10 m3 / 2 flm samt gods som gäller för utställare som bokat tidig inflyttning.

FRÅN Svenska Mässan & Gothia Towers
Alla större godsförsändelser över 4 ton/10 m3/2 flmFöranmäls, senast XX för avhämtning senast den XX

Mindre transporter.
Körs in till Parkeringshus Focus, Gårda Affärscentrum (maxhöjd 2.10 m). Om man parkerar bilen på plan 2 har man sedan tillgång till en gångbro rakt in i mässhallarna. Vid gångbron finns vagnar som man kan låna för att transportera gods.

Allmänna regler.
Fordon får inte köras in i hallarna för lossning eller lastning av gods. De interna transporterna, lyft- och truckarbeten på mässområdet, sköts av Svenska Mässan Transport. Arbetet debiteras enligt gällande prislista, se beställningsblanketten under flik blanketter.
Alla som hämtar utställningsgods måste kunna legitimera sig eller på annat sätt bevisa att de äger rätt att avhämta en utställares gods. Om utställaren anlitar en utomstående firma för att transportera utställningsgods, ska utställaren meddela Svenska Mässan Transport samt utfärda intyg som visar att vederbörande äger rätt att hämta godset.

Obokade leveranser debiteras extra! P.g.a. begränsad lossnings-/lastningsyta måste vi begränsa din tid på lastgården till ca 15 minuter.

Hos Godsmottagningen kan man även:
- Beställa truck/kranhjälp
- Boka bortforsling och förvaring av tomgods.
- Hämta ut mindre paket.
- Hyra uppställningsplats för containers under mässtiden.