Utställarinformation inför Båtmässan 2018

In- & utflyttning och öppettider Service Center

Entré in- och utflyttning

Använd P-hus Focus i Gårda Affärscentrum (maxhöjd 2.10 m). På plan 2 finns en gångbro rakt in i hall A. Vid gångbron finns även vagnar till utlåning för transportering av mindre gods.

Under inflyttning och utflyttning använder utställare entré 1 (utställarentré) via Parkeringshus Gårda Affärscentrum. Sista inflyttningsdagen samt utställningsdagar kan utställare även använda entré 5 (huvudentré).

Under inflyttning och utflyttning är det absolut förbjudet för minderåriga att vistas i hallarna.

Svenska Mässan har rökfritt i samtliga hallar.

Vid inflyttning och utflyttning placeras mobila miljöstationer ut i hallarna, där allt avfall ska sorteras. Under utställningsdagarna finns miljöstation vid lastporten. Bortforsling av avfall och kvarlämnat utställargods debiteras det utställande företag.

Inflyttningstider:
ENDAST INKÖRNING
29 januari - Inkörning av skrymmande produkter (båtar) Se intransportschema nedan.
30 januari - Inkörning av skrymmande produkter (båtar) Se intransportschema nedan.

INFLYTT FÖR UTSTÄLLARE

31 januari 07:00-22:00
1 februari 07:00-20:00

Se intransportschemat här

Önskas tidigare inflyttning hör av dig till ansvarig på Monterservice & Eventservice. Vänligen se under Kontakt. Tjänsten debiteras extra.

Vänligen notera tidpunkt för när inflyttningen avslutas. Då påbörjas förstädning samt mattläggning i gångarna. Förstädning, i form av dammsugning och dammtorkning, utförs kostnadsfritt i samtliga montrar (dock inte låsta utrymmen). Övrig städning och borttagning av material kan beställas via Monterservice/Eventservice på After Sales.

Svenska Mässan kan inte garantera att all beställd utrustning finns på plats från första inflyttningsdagen. Arbetet fortlöper under hela inflyttningstiden och eventuella tilläggsbeställningar behandlas i turordning.

Utflyttningstider:
11 februari 18:00-00:00
12 februari 08:00-17:00

Se utflyttningsschema här

Vänligen respektera att ingen utställare tillåts att bryta/demontera sin monter eller föra ut utställningsgods, innan utsatt tidpunkt för utflyttning den sista utställningsdagen.

Under de första utflyttningstimmarna plockas gångmattor upp och tomgods transporteras in i hallarna. Därefter släpps bilar upp på lastgården.

Om demonteringstiderna ej hålles, sker demontering och bortforsling av eventuella kvarvarande montrar på utställarens bekostnad och ansvar.

Service Center
Under in- och utflyttning samt utställningsdagar finns det personal tillgänglig i vårt Service Center. Vårt Service Center ligger i hall D på plan 1.